Pomost STD

 POMOST Std (Standard) jest systemem informatycznym przeznaczonym dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającym je w realizacji zadań gminy i powiatu, wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących aktów prawnych.

Podstawowym zadaniem oprogramowania jest wsparcie procesu decyzyjnego w ośrodku oraz procesu realizacji wynikających z decyzji świadczeń.

Wspomaganie to odbywa się dzięki, m.in.:

 • obsłudze beneficjentów pomocy społecznej opartej na teczkach i dokumentach, co pozwala na dokładne odwzorowanie w systemie informatycznym papierowej dokumentacji ośrodka, a także umożliwia rejestrację dokumentów takich, jak wnioski, wywiady, decyzje i inne w jednym oknie – Teczki Rodziny
 • obsłudze wszystkich rodzajów decyzji z uwzględnieniem procesu odwoławczego, przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego
 • podpowiedzi przysługujących kwot świadczeń na podstawie danych zarejestrowanych wcześniej w postaci wywiadu środowiskowego
 • generowaniu list wypłat świadczeń pieniężnych z opcją przelewów bankowych, przekazów pocztowych, zasilania kart przedpłaconych oraz dokumentów rozliczeniowych dla PŁATNIK-a
 • efektywnemu narzędziu do rozliczenia świadczeń niepieniężnych, wraz z możliwością elektronicznej wymiany danych z rzeczywistym kontrahentem realizującym świadczenie (np. stołówką szkolną wydającą posiłki), dzięki czemu można wyeliminować konieczność wprowadzania do systemu informatycznego danych z dokumentów rozliczeniowych (papierowych rachunków / faktur)
 • systemowi raportów umożliwiających kontrolę zaplanowanych i wypłaconych / zrealizowanych świadczeń i innych kluczowych dla pracowników ośrodka informacji
 • automatycznemu generowaniu na podstawie zarejestrowanych danych i przygotowanych w systemie algorytmów sprawozdań sprawozdawczości statystycznej wymaganej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

System zapewnia wygodę obsługi przez użytkownika, dzięki, m.in.:

 • automatycznej aktualizacji polegającej na informowaniu użytkownika o pojawieniu się nowej wersji aplikacji, automatycznemu pobraniu wersji z wykorzystaniem Internetu i zaplanowaniu jej instalacji
 • konfigurowaniu ról i uprawnień poszczególnych użytkowników, personalizacji ustawień w oknach systemu
 • konfigurowaniu treści podstaw prawnych i uzasadnień dla decyzji administracyjnych oraz szablonów wydruków, obejmujących nie tylko decyzje, ale także listy wypłat, dokumenty rozliczeniowe i inne
 • możliwości zapisu każdego wydruku do dowolnego formatu np.: doc, odt, xml, html, csv itp.

Bezpieczeństwo danych
System POMOST Std zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jest dostosowany do wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Proces sprawdzający zgodność Oprogramowania
POMOST Std posiada świadectwa zgodności z aktualnym Opisem Systemu dla pomocy społecznej wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla:
gminy - Decyzją nr 1/1.2/PS/G/2010 z dnia 11.10.2011 r.
powiatu - Decyzją nr 2/1.2/PS/P/2011 z dnia 4.10.2011 r.

Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.