Comarch ERP XL


 
 
Comarch ERP XL to rozbudowany funkcjonalnie system klasy ERP, który charakteryzuje się elastyczną budową modułową – poszczególne funkcjonalności zgrupowane są w kilkunastu współpracujących ze sobą obszarach. Na bazie wnikliwej analizy potrzeb i specyfiki firmy dobierany jest optymalny zestaw modułów oraz ilość pracowników, którzy będą z nich korzystać. Co ważne, wraz z rozwojem firmy bez przeszkód może się rozwijać instalacja Comarch ERP XL.

Elastyczność i skalowalność systemu pozwalają na rozbudowę oprogramowania o nowych użytkowników, nowe moduły i nowe rozwiązania komplementarne. 
Wdrożenie Comarch ERP XL = inwestycja w sukces

Comarch ERP XL to narzędzie, które pozwala osiągać mierzalne korzyści. Już na etapie rozmów z klientem wspólnie określamy konkretne cele, których realizacja przekłada się na wyrażone wartościowo efekty. Najczęściej wskazywane korzyści i średnie wartości parametrów, jakie uzyskują klienci po wdrożeniu systemu Comarch ERP XL:

 


Handel i dystrybucja

Wraz z systemem Comarch ERP XL zyskujesz pełne wsparcie procesów z obszaru handlu i dystrybucji, zarówno od strony sprzedażowej (realizacja transakcji, wiele dostępnych kanałów prowadzenia sprzedaży, obsługa sprzedaży za pośrednictwem sieci detalicznej), jak i od strony zakupowej (zarządzanie procesami i dokumentami handlowymi zakupu).
 
Sprzedaż:
• Realizacja wszelkiego rodzaju transakcji handlowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym obsługa specyficznych przypadków sprzedaży (m. in. tax free, obrót złomem, obrót towarami koncesjonowanymi, obsługa kaucji),
• Uporządkowanie obiegu dokumentów handlowych, od zapytań ofertowych, przez oferty, zamówienia, aż po faktury/paragony,
• Uproszczenie i skrócenie czasu wystawiania dokumentów handlowych dzięki możliwości tworzenia dokumentów na bazie innych dokumentów,
• Skuteczna obsługa posprzedażowa – ewidencja oraz realizacja różnych scenariuszy reklamacyjnych, automatyczne korekty i efektywna obsługa zwrotu towarów,
• Elastyczne zarządzanie cenami i rabatami – wsparcie w kalkulacji cen, pełna historyczność cenników, możliwość importu zewnętrznych cenników,
• Tworzenie rozbudowanych mechanizmów naliczania promocji różnych typów (w tym tzw. pakietów promocyjnych, np. kup dwie sztuki, trzecia gratis), a także określanie ram czasowych, w których obowiązują czy sposobu łączenia się promocji,
• Stała kontrola nad limitami kredytowymi kontrahentów,
• Swobodne definiowanie zamienników dla poszczególnych pozycji asortymentowych oraz tworzenie kompletów,
• Prosta realizacja sprzedaży na stanowisku kasowym dzięki aplikacji przeznaczonej dla sprzedawców pracujących na ekranach dotykowych,
• Zarządzanie płatnościami kontrahentów (preliminarz płatności, obsługa operacji kasowo-bankowych),
• Możliwość fakturowania dostawy towaru o nieustalonej wartości, np. w sytuacji, gdy towar od dostawcy zostaje przyjęty do magazynu na podstawie dokumentów ilościowych, ustalenie wartości dostawy może nastąpić później, po zarejestrowaniu faktury od dostawcy,
• Efektywna wymiana elektronicznych dokumentów z dostawcami i/lub odbiorcami (EDI),
• Wsparcie w przygotowaniu wysyłek towaru do klientów z wykorzystaniem dokumentów transportowych paczek (PC), wysyłek (WYS), awiza dostawy (AWD).

Zamówienia:
• Gwarancja realizacji procesów związanych z obsługą zamówień zgodnie ze standardami systemów jakości (projektowanie oparte na normie ISO), począwszy od zarejestrowania zapytania ofertowego, oferty, a następnie zamówienia, będącego źródłem faktury,
• Płynna praca na dokumentach w ramach jednego procesu zakupowego, sprzedażowego lub zakupowo-sprzedażowego dzięki możliwości przetwarzania dokumentów (informacje wspólne dla poszczególnych dokumentów są przenoszone automatycznie, co oszczędza czas pracownika),
• Możliwość tworzenia wielowariantowych ofert sprzedaży,
• Wygodna ewidencja ofert od dostawców,
• Rejestrowanie zamówień zakupu, sprzedaży oraz zamówień wewnętrznych w przypadku firm wielooddziałowych,
• Zapewnienie dostępności zamawianego asortymentu dzięki możliwości rezerwacji towaru na magazynie w momencie przyjęcia zamówienia,
• Łatwe zarządzanie zamówieniami – możliwość optymalizacji według różnych kryteriów, np. najniższa cena, najkrótszy termin dostawy, minimalna ilość dostawców; zamawiane zasoby mogą być od razu automatycznie przydzielane do zamówień odbiorców oczekujących na dany towar,
• Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych do zamówień.

Import:
Dzięki Comarch ERP XL masz możliwość swobodnego rejestrowania obrotu towarem pochodzącym z zagranicy oraz jego wyceny. Dotyczy to zarówno rejestracji obrotu towarowego związanego z odprawami celnymi i dokumentem SAD, jak i obrotu wewnątrzwspólnotowego.
• Pełna obsługa zakupów zagranicznych, zarówno nabycia wewnątrzwspólnotowego, jak i importu spoza Unii Europejskiej,
• Generowanie podstawowych dokumentów do rejestrowania zakupów zagranicznych, np. Zamówienie zakupu, Faktura importowa, SAD, Faktura wewnętrzna, Przyjęcie zewnętrzne,
• Obsługa składu celnego, np. procedury 7100, 4071 oraz rejestracja dokumentów SAD,
• Uwzględnianie dodatkowych kosztów, np. opłata za transport, pakowanie itp.,
• Wyliczenie należnych opłat (cło, VAT, akcyza),
• Deklaracje Intrastat (mogą one być drukowane lub eksportowane do plików zgodnych ze standardem obowiązującym przy składaniu deklaracji w formie elektronicznej).
 
Wsparcie sprzedaży poprzez sieć sklepów:
W przypadku prowadzenia sprzedaży sieciowej niezbędna jest płynna wymiana informacji na linii centrala sieci – sklep w ramach sieci – pojedyncze stanowisko sprzedażowe (POS). Dzięki wsparciu narzędzia Comarch ERP Retail, współpracującego z Comarch ERP XL, zyskujesz usprawnienia zadań realizowanych przez pracowników na każdym poziomie organizacyjnym w ramach sieci detalicznej.
Centrala sieci:
• Stały dostęp do wszystkich dokumentów z poszczególnych placówek sprzedażowych,
• Globalne zarządzanie polityką cenową i promocyjno-rabatową dla całej sieci,
• Definiowanie zakresu uprawnień i obowiązków dla pracowników poszczególnych sklepów,
• Skuteczne zarządzanie zatowarowaniem sklepów, z uwzględnieniem różnego rodzaju parametrów, np. sezonowości sprzedaży.
Sklep:
• Sprawne zarządzanie pojedynczą placówką sprzedażową, zarówno od strony „backoffice” (optymalizacja magazynu sklepowego, obsługa zamówień z centrali), jak i „frontoffice” (obsługa transakcji),
• Możliwość swobodnego przesuwania towaru między sklepami, bez zaangażowania centrali sieci,
• Płynna sprzedaż nawet w czasie inwentaryzacji – współpraca z rozwiązaniami opartymi na czytnikach kodów kreskowych,
• Automatyczne utrzymywanie aktualności oprogramowania w sklepach, poprzez opcję „autoupdate” wykonywaną z poziomu centrali.
Stanowisko sprzedażowe (POS):
• Prosta i intuicyjna praca nawet dla początkującego kasjera (ergonomiczny interfejs współpracujący z ekranami dotykowymi),
• Szybka i profesjonalna obsługa klientów przy stanowisku kasowym, m.in. dzięki możliwości bieżącego sprawdzania dostępności towarów w innych sklepach, sprzedaży poniżej stanu czy otwarcia kilku paragonów jednocześnie, co wyklucza konieczność przerywania niedokończonych w danym momencie transakcji,
• Gwarancja bezpieczeństwa sprzedaży m.in. dzięki mechanizmom typu fraud detection, pozwalającym na zapobieganie nadużyciom zarówno po stronie klientów, jak i personelu sklepu,
• Stały dostęp sprzedawcy do informacji o towarach, w tym zdjęć towarów,
• Obsługa programów lojalnościowych,
• Możliwość realizacji płatności nie tylko w formie gotówki czy płatności kartą, ale także za pośrednictwem bonu czy płatności mieszanej.


Gospodarka magazynowa

Sprawna realizacja dyspozycji magazynowych, stała kontrola nad poziomem zapasów czy eliminacja pomyłek – to usprawnienia, jakie daje wykorzystanie Comarch ERP XL w obszarze gospodarki magazynowej. System wspiera pełną gamę procesów związanych z logistyką.
• Wielomagazynowość – obsługa dowolnej liczby magazynów, zarówno wewnętrznych, jak i oddziałowych,
• Możliwość definiowania kodów kreskowych, zarówno dla asortymentu (wiele kodów dla danego towaru), jak i adresów magazynowych,
• Precyzyjne zarządzanie dostępną przestrzenią magazynową poprzez opis struktury magazynu,
• Zapewnienie optymalnego rozmieszczenia towarów w magazynie,
• Obsługa wielu różnych rodzajów opakowań, w tym opakowań zwrotnych; możliwość definiowania przeliczników opakowań,
• Elastyczne zarządzanie partiami towarów, z wykorzystaniem definiowalnych cech dla zasobów (np. kolor, rozmiar),
• Obsługa Magazynu Wysokiego Składowania,
• Możliwość wirtualnego poruszania się po magazynie – trójwymiarowa wizualizacja,
• Automatyczne tworzenie planu zapotrzebowania (tzw. Bilans Stanu Towarów) na bazie zdefiniowanych kryteriów, oraz utrzymanie założonego zapasu, m.in. poprzez automatyzację zamówień,
• Optymalizacja źródeł dostaw – szybka informacja o najkrótszym terminie realizacji zlecenia (SCM – Supply Chain Management),
• Ewidencja ruchów magazynowych, zarówno przyjęć i wydań zewnętrznych, jak i przesunięć międzymagazynowych czy przesunięć w ramach jednego magazynu,
• Wsparcie dla transportu – obsługa tras, wsparcie załadunku, możliwość przygotowania dokumentów spedycyjnych, prowadzenie ewidencji paczek, wysyłek, pojazdów oraz kosztów transportu,
• Automatyzacja definiowania naliczania kaucji, ewidencja kaucji pobieranych np. w związku z obrotem opakowaniami zwrotnymi,
• Możliwość inwentaryzacji dla kilku magazynów jednocześnie,
• Automatyzacja operacji magazynowych dzięki współpracy z drukarkami etykiet, czytnikami kodów oraz kolektorami danych.


Produkcja i kompletacja

Optymalizacja procesów wytwórczych, możliwość łatwego ustalenia rzeczywistego kosztu produkcji dla poszczególnych wyrobów, czy eliminacja tzw. wąskich gardeł w procesie produkcyjnym – to usprawnienia pożądane w firmach produkcyjnych, bez względu na branżę czy specyfikę samego procesu technologicznego. System Comarch  ERP XL pozwoli Twojej firmie nie tylko usprawnić obszar związany z produkcją, ale także wesprze obszary okołoprodukcyjne, które są istotne dla samej produkcji (np. zapewnienie dostępności surowców czy półproduktów wymaganych w procesie produkcyjnym).

Produkcja:
Bez względu na to, czy poszukujesz usprawnień w zakresie produkcji seryjnej czy jednostkowej, system Comarch ERP XL wspiera działania na każdym etapie procesu produkcyjnego.
1. Definiowanie technologii wytworzenia produktu
Technologie stanowią zestaw informacji, wyczerpująco określających parametry wchodzące w skład procesu produkcji konkretnego produktu lub kilku produktów:
• W ramach technologii definiowane są operacje produkcyjne, dla których określa się parametry technologiczne oraz przypisuje się im surowce i zamienniki surowców, półprodukty oraz produkty,
• Możliwe jest tworzenie wielu wersji technologii (np. dla różnych grup kontrahentów), a także łączenie kilku technologii w celu otrzymania produktu o wybranych parametrach.
2. Harmonogramowanie produkcji
Planowanie automatyczne:
• Możliwość wykorzystania wielu metod planowania produkcji, w zależności od potrzeb firmy i wymagań projektu,
• Generowanie terminów na wykonanie operacji produkcyjnych z uwzględnieniem kalendarzy zasobów,
• Możliwość planowania od wskazanego terminu i na wskazany termin (planowanie wstecz),
• Uzależnienie czasu czynności planowanych od ilości podpiętych zasobów,
• Generowanie rezerwacji na surowce, a w przypadku ich braku – na zamienniki,
• Raportowanie konfliktów w przypadku braku możliwości terminowego wykonania operacji,
• Generowanie kart pracy na podstawie planu produkcji.
Planowanie ręczne:
• Łatwa modyfikacja planowanego czasu operacji na wykresie Gantta (metodą „przeciągnij i upuść”),
• Raportowanie zajętości zasobów produkcyjnych i ich przepinanie między zleceniami,
• Automatyczne przeliczanie i przeplanowywanie czynności powiązanych z czynnością modyfikowaną przez użytkownika.
3. Realizacja produkcji, nadzór i raportowanie
• Możliwość rejestrowania wykonania całej czynności produkcyjnej lub tylko jej części,
• Możliwość nadzoru i raportowania przebiegu produkcji,
• Możliwość podglądu czynności i ich realizacji dla wskazanego pracownika, brygady, w określonym przedziale czasu itd.,
• Prezentacja planu i realizacji produkcji w postaci graficznej – wykresu Gantta, z możliwością jego filtrowania, podobnie jak na harmonogramie czynności,
• Możliwość symulacji kosztu produktu na podstawie raportu kosztów,
• Bieżące raportowanie i kontrola produkcji,
• Prosty interfejs do realizacji produkcji, obsługiwany za pomocą ekranów dotykowych.
4. Rozliczanie produkcji:
• Możliwość szczegółowego rozliczania produkcji,
• Precyzyjne określenie kosztu wytworzenia uzyskanego produktu,
• Rozliczanie zleceń produkcyjnych może odbywać się według cen ewidencyjnych lub rzeczywistych,
• Możliwość księgowania dokumentów RW i PW. Użytkownik ma dostęp do dokumentów, które są związane z danym zleceniem, np. może sprawdzić, czy i kiedy zostało wygenerowane zamówienie zakupu.

Kompletacja:
Wsparcie dla procesu wytwarzania produktów (kompletacja), lub odwrotnie – uzyskiwania z produktów składników (dekompletacja):
• Łatwe definiowanie receptur kompletacji/dekompletacji, w tym możliwość tworzenia wielu receptur dla konkretnego wyrobu,
• Obsługa zwrotów surowców oraz przyjęcie produktów ubocznych lub odpadów ze zlecenia kompletacji,
• Rozliczenie zarówno zasobów materiałowych, jak i usług,
• Automatyczne wyliczanie kosztów związanych z wytworzonymi na tym zleceniu wyrobami gotowymi,
• Możliwość podglądu aktualny


Projekty

Firmom zarządzającym projektami Comarch ERP XL gwarantuje skuteczne wsparcie obszarów związanych m.in. z dokumentacją, kontrolą realizacji i rozliczaniem projektów.
• Wsparcie pełnego łańcucha obiegu dokumentów w ramach danego projektu – dokumenty zamówień (zapytania ofertowe, oferty, zamówienia), dokumenty handlowe i magazynowe oraz obiekty projektowo–produkcyjne, takie jak kosztorysy projektów czy harmonogramy,
• Ewidencjonowanie prowadzonych przetargów i współpraca z aplikacjami kosztorysowymi – dzięki temu osoby nadzorujące mogą jeszcze skuteczniej kontrolować realizację poszczególnych etapów procesu,
• Możliwość nie tylko wygenerowania własnego kosztorysu danego zlecenia, ale także importu kosztorysów z zewnętrznych aplikacji (np. dane z pliku programów kosztorysowych Norma Pro oraz Zuzia).
 
Schemat ścieżki generowania dokumentów w ramach projektu


Serwisy i remonty

Działalność serwisowa może polegać na ewidencji i realizacji zleceń serwisowych świadczonych dla zewnętrznych podmiotów (np. serwis wyrobów własnych sprzedanych klientom w ramach obsługi posprzedażowej), jak również w obrębie przedsiębiorstwa (np. utrzymanie ruchu). W jednym i drugim przypadku system Comarch ERP XL udostępnia narzędzia realizacji procesów typowych dla obszaru serwisowego.
•     Generowanie, kalkulowanie oraz realizacja zleceń serwisowych,
•     Wsparcie w tworzeniu planów przeglądów technicznych,
•     Analiza kosztu, kalkulacja marży,
•     Dostęp do pełnej historii każdego zlecenia serwisowego, jak i obiektów w ramach zlecenia,
•     Definiowanie receptur i czynności serwisowych, planowanie zleceń.


CRM

Dzięki rozwiązaniu CRM dostępnemu w ramach pakietu Comarch ERP XL możesz swobodnie budować własną bazę wiedzy o klientach, oraz prowadzić do nich uporządkowane działania o różnym charakterze.

Tworzenie bazy wiedzy o klientach:
• Możliwość tworzenia rozbudowanej bazy informacji zarówno o obecnych kontrahentach, jak i potencjalnych klientach,
• Pełna historyczność wszelkiego rodzaju kontaktów z klientami, od rozmowy telefonicznej czy wiadomości email, przez kontakt za pośrednictwem komunikatora internetowego, po tradycyjne spotkanie,
• Dostęp do pełnej historii wszystkich transakcji z danym kontrahentem z dowolnego poziomu systemu Comarch ERP XL,
• Uporządkowanie historii kontaktów z kontrahentem z wykorzystaniem wątkowania tematów, których dotyczyły kontakty – ułatwienie wykorzystania informacji zgromadzonych w CRM przez każdego pracownika, zarówno doświadczonego, jak i nowo zatrudnionego,
• Skuteczna analiza informacji o klientach z wykorzystaniem raportów Business Intelligence.

Zarządzanie pracą zespołów sprzedażowych:
• Jasna odpowiedzialność za opiekę nad danym klientem – możliwość definiowania rejonów sprzedaży czy opiekunów, a także osób kontaktowych po stronie klienta,
• Skuteczne tworzenie założeń sprzedażowych (plany sprzedaży), zarówno na poziomie globalnym, jak i dla poszczególnych rejonów,
• Uporządkowane i świadome zarządzanie działaniami, które koncentrują się na kliencie, dzięki opcji definiowania zadań, a także automatycznym przypomnieniom i graficznej wizualizacji zadań na terminarzu,
• Zarządzanie pracą mobilnych przedstawicieli handlowych – planowanie wizyt u klientów, a także poszczególnych elementów wizyt, które powinny zostać zrealizowane,
• Możliwość weryfikacji ekspozycji towarów w sklepach z wykorzystaniem dokumentacji fotograficznej (merchandising), sporządzenia raportu obecności towarów własnych i/lub towarów konkurencji w sklepie, czy ewidencji udziału towarów własnych w całym regale (tzw. facing),
• Optymalizacja realizacji wizyt u klientów, m.in. dzięki możliwości definiowania tras przejazdów,
• Możliwość zbierania i analizy informacji z rynku (preferencje klientów, opinie o produktach, ocena współpracy itp.), m.in. dzięki funkcji ankiet, które mogą być przeprowadzane w ramach wizyt handlowych, akcji telemarketingowych czy innych działań.

Planowanie i realizacja kampanii:
• Czytelny sposób budowania kampanii, w skład których wchodzą etapy,
• Możliwość prowadzenia kampanii w różnych ramach czasowych – kampanie stałe lub okresowe, jednorazowe lub cykliczne,
• Segmentacja i targetowanie oferty do odpowiednich klientów, dzięki wykorzystaniu kampanii skierowanych do wybranych grup kontrahentów,
• Jasne definiowanie celów dla poszczególnych akcji oraz stały monitoring ich realizacji,
• Wsparcie realizacji różnego rodzaju działań o charakterze marketingowym (e–mail marketing, telemarketing, ankiety marketingowe) lub sprzedażowym (kampanie dosprzedażo-we czy wspierające promocje), ale także w ramach obsługi posprzedażowej,
• Elastyczne możliwości wykorzystania kampanii CRM, np.  do  prowadzenia akcji o charakterze informacyjnym, czy wspierających windykację należności.


Procesy

Wraz z Comarch ERP XL zyskujesz możliwość odzwierciedlenia procesów biznesowych realizowanych w Twojej firmie, a w efekcie ich uporządkowanie i automatyzację. Rozwiązanie wspiera przedsiębiorców także w zarządzaniu wewnętrznym obiegiem dokumentów.

Automatyzacja obiegu dokumentów:
• Kompleksowa obsługa korespondencji firmy, dostępna zarówno z systemu, jak i poprzez stronę internetową,
• Możliwość przechowywania istotnych dokumentów (repozytorium elektronicznych dokumentów, współpraca z urządzeniem skanującym),
• Ochrona przed utratą danych w przypadku zgubienia lub zniszczenia dokumentu papierowego (jeśli został wcześniej wprowadzony do obiegu dokumentów),
• Prosta analiza ścieżek obiegu dokumentu dzięki ich graficznej wizualizacji, począwszy od dostarczenia do firmy, poprzez wszystkie procesy wewnętrzne, a skończywszy na odnotowaniu w pocztowej książce nadawczej,
• Przejrzysta struktura podziału dokumentów – ewidencja według dokumentów przychodzących, wychodzących, wewnętrznych; każdy dokument wprowadzony do obiegu zostaje automatycznie przypisany do opiekuna i dalsze postępowanie zależy od wybranego modelu obiegu dokumentów (ręczne lub automatyczne przekazywanie dokumentów),
• Ułatwienie pracy nad dokumentem w ramach obiegu dzięki mechanizmom automatycznych powiadomień (zadania w systemowej Skrzynce Pracownika lub terminarzu, bądź w zewnętrznej skrzynce mailowej),
• Szybkie i sprawne wyszukiwanie pożądanych informacji dzięki możliwości oznaczania dokumentów kodem EAN,
• Sterowanie przepływem pracy i uporządkowanie przepływu informacji w przedsiębiorstwie – dzięki konkretnym procedurom obiegu dokumentów każda sprawa realizowana jest w zaplanowany, usystematyzowany i właściwy dla przedsiębiorstwa sposób,
• Redukcja kosztów poprzez ograniczenie ilości tradycyjnych, papierowych dokumentów.

Modelowanie procesów biznesowych:
• Zapewnienie kontroli i przejrzystości działań zachodzących wewnątrz organizacji, dzięki dostępnej w systemie skrzynce zadań, przypisanej indywidualnie do każdego pracownika,
• Ułatwienie egzekwowania zadań przydzielonych pracownikom dzięki automatycznie generowanym przez system przypomnieniom,
• Możliwość częściowej lub całkowitej automatyzacji zadań rutynowych, nie wymagających decyzji ludzkich – stopień zaangażowania pracownika w tego typu procesy jest elastycznie definiowany na etapie tworzenia modelu procesu,
• Analiza i projektowanie wewnętrznych procesów na etapie tworzenia ich modeli to okazja do audytu i usprawnienia procedur stosowanych w firmie.


Finanse i księgowość

Obszar finansowo-księgowy w firmie to o wiele więcej, niż obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Wraz z Comarch ERP XL zyskujesz narzędzie, które pozwala na kompleksową analizę sytuacji całej firmy, na bazie danych finansowo-księgowych.

Finanse:
• Obsługa wielu kas i rejestrów bankowych, w polskich złotych oraz w dowolnych innych walutach,
• Możliwość wykorzystania dowolnej ilości form płatności i przypisania dla każdej z nich odpowiedniego rejestru kasowo-bankowego,
• Ewidencja obrotu z wykorzystaniem kart płatniczych, w tym ewidencja prowizji za obsługę kart i terminali,
• Współpraca z bankowością elektroniczną – możliwość eksportu danych z listy płatności i importu zapisów z rejestru bankowego; dzięki definiowalnych strukturach formatu pliku wymiany danych możliwa jest wymiana danych praktycznie z dowolnym bankiem,
• Łatwa identyfikacja kontrahenta podczas importu zapisów bankowych,
• Skuteczne raportowanie należności i zobowiązań, zarówno konkretnego kontrahenta, jak i wszystkich podmiotów, z którymi firma współpracuje,
• Sprawne kojarzenie płatności i dokumentów – informacje o uregulowaniu należności i zobowiązań mogą być ujęte w systemie jako rozliczenia (skojarzenie dokumentu faktury z dokumentem zapłaty) lub jako rozrachunki (skojarzenie dekretów powstałych w wyniku zaksięgowania faktury i zapłaty),
• Możliwość częściowego rozliczenia należności, czy zobowiązań,
• Elastyczne wystawianie kompensat – ewidencja saldowania wzajemnych należności i zobowiązań wynikających z dokumentów sprzedaży i zakupu w ramach tego samego podmiotu lub w ramach różnych podmiotów (kompensaty jedno– i wielostronne),
• Wsparcie zapewnienia płynności finansowej dzięki sprawnemu generowaniu upomnień i not odsetkowych, zarówno pojedynczych, jak i zbiorczych,
• Dostosowane do szybko rozwijających się nowych produktów finansowych – obsługa leasingu oraz lokat różnych typów (nocnych, terminowych, odnawialnych, nieodnawialnych oraz walutowych),
• Możliwość automatycznego pobierania kursów walutowych NBP,
• Automatyczne naliczanie różnic kursowych – po zaksięgowaniu raportu bankowego/kasowego dokumenty różnic kursowych mogą być automatycznie księgowane,
• Mechanizm wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej (tzw. magazyn walut) – kontrola prawidłowego rozchodowania waluty po odpowiednich kursach wynikających z operacji przychodowych,
• Elastyczne generowanie sprawozdań finansowych z wykorzystaniem dostępnych kreatorów – automatyczne tworzenie sprawozdań finansowych opartych na dostępnych wzorach.

Księgowość:

• Kompleksowa obsługa finansowo–księgowa firmy zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, jak również Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – bieżące dostosowywanie systemu Comarch ERP XL do  zmieniających się regulacji prawnych,
• Praca w oparciu o czytelny, wielopoziomowy plan kont o strukturze drzewa, stworzony ręcznie lub za pomocą wygodnego kreatora, w pełni elastyczny pod względem możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb,
• Ergonomia codziennej pracy księgowego – możliwość szybkiego wyszukiwania konta według różnych kryteriów np. fragment nazwy, symbol, atrybut, data założenia, poziom konta i inne,
• Możliwość ewidencji kosztów zarówno w oparciu wyłącznie o konta zespołu 4, bądź 5, oraz wykorzystując zarówno „czwórki” i „piątki”,
• Obsługa prowadzenia pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych grupujących operacje gospodarcze według danego rodzaju,
• Możliwość wstępnego ujęcia zapisów księgowych do tzw.  buforów księgowań, w których zapisy podlegają weryfikacji i mogą być modyfikowane,
• Łatwe dotarcie do dokumentów źródłowych z poziomu zapisów księgowych,
• Automatyzacja księgowań – możliwość przygotowania szablonów księgowań, w znacznej mierze automatyzujących czynności powtarzalne; „inteligentne” schematy księgowań rozpoznają cechy księgowanych dokumentów i automatycznie dokonują dekretacji na dziennik (bufor) na podstawie dokumentów wprowadzonych do ewidencji pomocniczej,
• Odciążenie personelu księgowego od prac związanych z cyklicznym wykonywaniem księgowań: miesięcznych, kwartalnych, rocznych itp., dzięki automatycznym księgowaniom okresowym; najczęściej są one wykorzystywane na koniec miesiąca do rozliczenia kosztów oraz podatku VAT, jak również do przeksięgowania przychodów i kosztów na wynik finansowy,
• Zapewnienie poprawności księgowań dzięki mechanizmom umożliwiającym kontrolę poprawności dekretacji – w momencie, kiedy przygotowany dekret zbiorczy nie bilansuje się, użytkownik otrzyma informację o tym fakcie,
• Kontrola dowolnej liczby kręgów kosztów,
• Łatwa analiza kosztów dzięki definiowalnym wymiarom analitycznym – dokumenty wystawiane w Comarch ERP XL po ich zatwierdzeniu mogą być opisane za pomocą dowolnych, definiowalnych przez użytkownika kategorii (np. dział, miejsce powstawania kosztów, cel, rodzaj kosztu, projekt, kontrahent, lokalizacja); uzyskane dane są wykorzystywane do prowadzenia analiz kosztów w różnych ujęciach i perspektywach,
• Elastyczność w zakresie definiowania i odliczania stawek VAT,
• Ewidencja pozwalająca na prowadzenie rejestrów VAT, określenie obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający sporządzenie deklaracji VAT; rejestr tworzony jest automatycznie w oparciu o dokumenty handlowe wprowadzone w systemie, istnieje również możliwość wprowadzenia faktur VAT w sposób uproszczony – bezpośrednio do rejestrów VAT,
• Obsługa deklaracji podatkowych, np. VAT-7, VAT-UE i inne,
• Wsparcie personelu w tworzeniu zestawień księgowych – automatyczne sporządzenie sprawozdań budowanych w oparciu o informacje zapisane w ewidencji księgowej, umożliwiające sporządzenie sprawozdań obligatoryjnych oraz zestawień dodatkowych wykorzystywanych w celach zarządczych.


Środki trwałe

Dzięki systemowi Comarch ERP XL skutecznie usprawnisz obszar związany z zarządzaniem środkami trwałymi w firmie, nie tylko od strony wprowadzania i ewidencji podstawowych składników majątku trwałego, ale także poprzez automatyzację naliczania odpisów amortyzacyjnych. System wspiera pełną paletę procesów zarządzania majątkiem.

Ewidencja składników majątku trwałego:
• Podstawą ewidencji majątku trwałego są księgi inwentarzowe zorganizowane w wielopoziomową strukturę drzewa, czyli wykaz składników majątku trwałego wykorzystywanych w przedsiębiorstwie,
• Na kartotece środka trwałego możliwe jest określenie szeregu parametrów, takich jak KŚT, osoba odpowiedzialna za dany środek trwały, metody i stawki umorzenia i amortyzacji, osoba odpowiedzialna, miejsce, gdzie znajduje się środek, czy szereg właściwości ŚT,
• Ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze środkiem trwałym/wartością niematerialną i prawną odbywa się na podstawie stosownych dokumentów, np. przyjęcie składnika majątku trwałego – dokument OT, zwiększenie lub zmniejszenie wartości – dokument MW, likwidacja składnika majątku trwałego – dokument LT, amortyzacja – dokument AM, zmiana osoby odpowiedzialnej – dokument ZO.

Amortyzacja składników majątku trwałego:
• Odpisy amortyzacyjne mogą być n aliczane automatycznie w okresach wskazanych przez użytkownika,
• Wielkość wygenerowanych odpisów zależy od wskazanej w księdze inwentarzowej metody oraz stawki,
• Składniki majątku można amortyzować dwutorowo, tj. w ujęciu bilansowym (według Ustawy o Rachunkowości lub według MSR/MSSF) oraz podatkowym,
• W przypadku środków trwałych serwisowanych istnieje możliwość wstrzymania naliczania amortyzacji do momentu ich naprawy i ponownego przesunięcia do użytkowania.

Plan amortyzacji:
Udostępnia wykonanie planu amortyzacji oraz zestawienie odpisów planowanych i rzeczywistych.

Dynamiczne raportowanie:
Pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących wskazanych środków trwałych, z możliwością określenia zakresu analiz na podstawie rozbudowanej listy parametrów.


Kadry i płace

Poszukujesz sposobów na usprawnienia w obszarze procesów kadrowo-płacowych? A może korzystając z zewnętrznej obsługi kadrowo-płacowej, zaczynasz dostrzegać, że jest to dla Twojej firmy znaczny koszt i rozważasz przejęcie tych zadań przez zasoby wewnętrzne? W obu przypadkach możesz polegać na pomocy profesjonalnego narzędzia kadrowo-płacowego.

Wsparcie kadrowo-płacowe:
• Obsługa procesu kadrowo-płacowego – od przyjęcia pracownika, poprzez wszelkie operacje dotyczące jego rozliczeń, aż do rozwiązania umowy o pracę i wyrejestrowania go z ubezpieczeń,
• Wsparcie definiowania elementów wynagrodzeń, uzależniania ich wysokości od czasu pracy, nieobecności lub stażu pracy,
• Wysłanie deklaracji ZUS do programu Płatnik,
• Wysyłanie deklaracji PFRON oraz SodiROffline,
• Wysyłanie e-deklaracji podatkowych na serwery Ministerstwa Finansów,
• Rozliczanie m.in. umów cywilno-prawnych i rozliczenie właścicieli – dostęp do pełnej gamy deklaracji składanych do ZUS i urzędu skarbowego,
• Przygotowanie wypłaty gotówkowej i przelewów na rachunki bieżące pracowników,
• Automatyczna informacja o kosztach wynagrodzeń,
• Wydruki deklaracji podatkowych; dostępne są również np. umowa o pracę, świadectwo pracy, lista pracowników pełna/skrócona, lista pracowników przyjętych i zwolnionych w zadanym okresie, raporty o badaniach okresowych, nieobecnościach, karty pracy, struktury zatrudnienia i inne,
• Pełna zgodność z aktualnymi przepisami prawa – stałe dostosowywanie do pojawiających się zmian.


Pulpity dla pracowników

Zależy Ci, aby każdy pracownik miał dostęp do informacji o stawianych przed nim celach i ocenach ich realizacji? Potrzebujesz skutecznej ewidencji czasu pracy personelu? Te, a także wiele innych procesów możesz swobodnie realizować, dając swoim pracowniom dostęp do dedykowanych pulpitów pracowniczych, działających w przeglądarce internetowej.

Pulpit Pracownika:
• Możliwość definiowania ankiet – m.in. okresowa ocena efektów pracy,
• Dostęp dla każdego pracownika, także niepracującego w systemie Comarch ERP XL.

Informacje pracownicze:
• Błyskawiczny dostęp do danych pracownika i danych płacowych.

Rejestracja czasu pracy:
• Automatyczne zapisywanie momentów wejść i wyjść pracownika,
• Dostęp do informacji o czasie pozostałym do przepracowania w danym dniu, zarówno dla pracownika, jak i przełożonego (porównanie czasu rzeczywistego z przypisaną do pracownika normą czasu pracy).

Intranetowe karty pracy:
• Ręczna rejestracja czasu pracy na kartach pracy oraz możliwość dokonania jego opisu analitycznego przez uprawnionych pracowników.

Nieobecności:
• Planowanie, zatwierdzanie, rejestrowanie i raportowanie nieobecności pracowników w zadanych okresach czasu.

Podzielnik wynagrodzeń:
• Rejestrowanie i dekretacja analityczna podzielnika wynagrodzeń dla pracowników.


Analizy i raporty

W przeciętnej firmie codziennie generowane są tak ogromne ilości danych, że umysł ludzki nie jest w stanie ich analizować. Nieocenionym wsparciem w zakresie bieżącej analizy sytuacji firmy jest rozwiązanie Business Intelligence.

Business Intelligence – aktualne informacje łatwo dostępne dla każdego pracownika:
• Raporty elastycznie prezentowane w wielu układach i przekrojach (tabele, wykresy, mapy), obejmujące wszystkie procesy zachodzące w firmie,
• Możliwość prostego, samodzielnego tworzenia raportów przez pracowników za pomocą myszki („przeciągnij i upuść”), lub wykorzystania bazy kilkudziesięciu standardowych, gotowych do zastosowania analiz,
• Automatyczne powiadomienia i alerty email o wszelkich nieplanowanych odchyleniach,
• Dostęp do analiz za pośrednictwem przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej oraz urządzeń mobilnych – wygodne narzędzie pracy dla osób pracujących poza biurem.

Wiedza o każdym obszarze działalności firmy:

Możliwości analityczne platformy Business Intelligence zostały zgrupowane w kilku obszarach:
• Logistyka – dzięki wsparciu tego obszaru możesz kompleksowo raportować dane związane z transakcjami sprzedaży towarów i usług wraz z uwzględnieniem rabatów i promocji, stanów i ruchów magazynowych, transakcji zamówień, ofert oraz zakupów,
• CRM – wiedza o efektywności w poszczególnych etapach kampanii marketingowej, kontrola przychodów, kosztów i ilości sprzedawanych towarów w ramach kampanii. Analizy pozwalają na uzyskanie precyzyjnej informacji wykorzystywanej zarówno przez sprzedawców, jak i osoby zarządzające całym procesem strategii marketingowej,
• Wyniki operacyjne – informacje na temat przychodów i kosztów, zarówno całej firmy, jak i jej pododdziałów,
• Płatności – analiza zarówno już rozliczonych płatności, jak i nierozliczonych należności i zobowiązań firmy, dokładna kontrola historycznych rozliczeń (np. stan należności odbiorców na wybrany dzień, raport informujący o terminowości wpłat dla danego kontrahenta), a także bieżąca kontrola należności i zobowiązań (np. raport pokazujący należności przeterminowane o 60 dni),
• Księgowość – pełna analiza obrotów i sald na kontach księgowych, tworzenie zestawień księgowych definiowanych przez użytkownika. Obroty i salda mogą być analizowane w zależności od typu konta (bilansowe, wynikowe, pozabilansowe), wybranej klasy kont, waluty zapisów. Dane z obszaru księgowego dzięki narzędziom Business Intelligence zyskują wartość w świetle rachunkowości zarządczej, stając się bazą do podejmowania decyzji dotyczących działalności przedsiębiorstwa,
• Produkcja – pełna informacja na temat zleceń produkcyjnych, poszczególnych etapów procesu produkcyjnego oraz czasochłonności wykonania operacji przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów w przedsiębiorstwie. Szczegółowe analizy produkcji pozwalają na monitorowanie każdego, nawet najdrobniejszego elementu całego procesu. Dzięki temu zarządzający mogą szybko zareagować na usterki techniczne maszyn, odchylenia od planu czy inne czynniki mogące obniżyć rentowność firmy,
• Wizyty i transport – analizy wysłanych firmowych dokumentów i paczek z uwzględnieniem kryterium czasu, konkretnego spedytora, rodzaju transportu itp., raporty z obszaru wizyt handlowców u klientów (np. koszty i przychody wygenerowane przez przedstawicieli handlowych, czas dojazdu), analizy dotyczące pracowników (np. wydatki na delegacje),
• Business Scorecard – zestawienie, dzięki któremu zdefiniujesz od kilku do kilkunastu wskaźników nazywanych Kluczowymi Wskaźnikami Efektywności, będących swoistymi barometrami kondycji firmy. Stała analiza wartości oraz trendu tych wskaźników i porównanie z wartościami pożądanymi, pozwoli Ci łatwo ocenić, czy kierunek, w którym zmierza firma, jest właściwy,
• Budżetowanie – pomoc w określaniu i realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa, poprzez łatwe tworzenie wielowariantowych budżetów, np. opartych na scenariuszach optymistycznych, realistycznych, pesymistycznych, a następnie stałą kontrolę stopnia realizacji budżetu,
• Data mining – możliwość odnajdywania ukrytych zależności między danymi i prognozowania przyszłych wartości, np.  analiza koszyka zakupów klientów, prognoza sprzedaży, segmentacja klientów.

Przykładowe zastosowania konkretnych analiz:
• Alokacja kosztów – dzięki mechanizmowi możesz dowolnie rozbijać koszty ogólne według zdefiniowanych przez siebie kluczy podziałowych (np. analiza ogólnych kosztów energii elektrycznej w podziale na produkty, analiza kosztów marketingu w podziale na przychody z poszczególnych produktów, analiza kosztów wynagrodzeń w podziale na osobodni w ramach realizowanych projektów itp.),
• Analiza ABC-XYZ – klasyfikacja łącząca podział produktów ze względu na ich udział w przychodach (A – towary o wysokim udziale w przychodach, C – towary o niskim udziale w przychodach) oraz ze względu na strukturę ich zużycia (X – regularne zużycie, Z – nieregularne zużycie); współczynniki produktów w ramach klasyfikacji ABC-XYZ mogą być wykorzystywane w automatycznym ustalaniu i utrzymywaniu optymalnego poziomu zapasów,
• Analizy oparte na danych statystycznych GUS – możliwość zestawienia informacji z wewnątrz firmy z danymi rynkowymi (np. analiza średnich cen detalicznych wybranych towarów i usług, analiza wskaźników PKB, kursy walut NBP, analiza struktury demograficznej ludności na wybranym terenie, analiza ilości i struktury podmiotów gospodarczych),
• Symulacje przyszłych scenariuszy biznesowych (analiza What-If) – możliwość skutecznej oceny potencjalnych szans i ryzyk, które mogą wystąpić w działalności przedsiębiorstwa. Określ wielkość, którą chcesz analizować, oraz czynniki mające na nią wpływ, a następnie zobacz, jak zmiany wartości założonych czynników wpłyną na analizowaną wartość (np. wpływ zmian kursów walutowych na przychody ze sprzedaży, wpływ zmian cen na wynik finansowy),
• Określenie przyszłego zachowania klientów (analiza RFM) – polega ona na grupowaniu informacji dotyczących kontrahentów na podstawie przeszłych zachowań zakupowych. Celem raportu jest znalezienie i ocena najbardziej wartościowych dla przedsiębiorstwa klientów,
• Monitorowanie produktów przynoszących największą sprzedaż czy też kontrahentów zalegających z najwyższymi należnościami – wybór „Top-N” elementów w analizie zawęża wyniki analizy do „N” – największych/najmniejszych wartości, dzięki czemu zyskujesz prostą w analizie informację.


Praca mobilna

Dla pracowników, którzy chcą realizować swoje zadania z dowolnego miejsca, powstał pakiet narzędzi Comarch ERP Rozwiązania Mobilne. Aplikacje wspierają pracę z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (telefonów komórkowych, smartphonów, kolektorów danych).

Comarch ERP Mobilny Sprzedawca:
• Prosta, wygodna i intuicyjna praca w przejrzystym interfejsie aplikacji dedykowanej platformie Android,
• Usprawnienie zadań realizowanych przez przedstawicieli handlowych w ramach wizyt u klientów – m.in. błyskawiczne przyjmowanie zamówień, możliwość prezentacji aktualnej oferty klientowi (informacja o dostępności towaru, możliwość obejrzenia jego zdjęcia),
• Dostęp do historii transakcji z kontrahentem czy stanu jego płatności,
• Możliwość wcielania w życie polityki rabatowo-promocyjnej (dostęp do informacji o promocjach obowiązujących danego kontrahenta, możliwość przydzielenia mu rabatu),
• Sprawna realizacja sprzedaży typu vanselling,
• Skuteczne planowanie pracy przedstawiciela – plan wizyt dostępny w terminarzu, informacja o elementach, które powinny zostać zrealizowane podczas wizyty handlowej,
• Kanał zbierania informacji nie tylko o charakterze handlowym (zamówienia), ale także informacji rynkowych (np.  fotograficzna dokumentacja ekspozycji towaru na regałach, zbieranie danych o ofercie konkurencji),
• Stale dostępne dane raportowe, m.in. bieżąca informacja o transakcjach zrealizowanych w danym dniu.

Comarch ERP Mobilny Magazynier:

• Realizacja dyspozycji magazynowych – możliwość edycji dokumentów magazynowych przygotowanych po stronie systemu klasy ERP, jak i dodawania nowych dokumentów magazynowych bezpośrednio z poziomu kolektora danych,
• Szybkie przygotowanie towarów do wydania,
• Sprawna realizacja przyjęć magazynowych,
• Możliwość dokonywania przesunięć magazynowych,
• Obsługa inwentaryzacji z wykorzystaniem czytnika kodów,
• Stały dostęp do informacji o kontrahentach i towarach (kartoteki kontrahentów i towarowe),
• Łatwe filtrowanie listy towarów według kryterium użytkownika (kod EAN, nazwa, symbol),
• Możliwość weryfikacji towaru na podstawie zczytanego kodu EAN.

Comarch ERP Mobilny BI:
• Łatwe i komfortowe przeglądanie raportów i analiz na urządzeniu mobilnym wyposażonym w system operacyjny Android,
• Możliwość analizy danych w różnej formie (tabele lub wykresy – kolumnowy, liniowy, warstwowy, schodkowy),
• Dynamiczna praca na raportach – możliwość zmiany sposobu prezentacji informacji,
• Zapewnienie bezpieczeństwa wrażliwych informacji dzięki mechanizmom ochrony hasłem.


Zabezpieczenie danych

Bazy danych są zwykle jednym z najważniejszych zasobów firmy. Gwarancję bezpieczeństwa danych oraz znaczne usprawnienie komunikacji wewnętrznej w firmie można osiągnąć dzięki nowoczesnej aplikacji do backupu i archiwizacji danych – iBard24.

Jak działa automatyczna kopia bezpieczeństwa?

• Dzięki prostej w obsłudze aplikacji iBard24 automatycznie wykonasz kopie zapasowe baz danych oraz plików z komputerów stacjonarnych, laptopów, serwerów oraz urządzeń mobilnych,
• Wystarczy wskazać dane, która mają być archiwizowane oraz ustawić godziny, w jakich ma być wykonywany backup – o resztę nie musisz się martwić, aplikacja wykona ustawione przez Ciebie zadania oraz poinformuje o ich zakończeniu drogą mailową lub SMS-ową,
• W przypadku tworzenia kopii bezpieczeństwa firmowej bazy danych możesz taką operację przeprowadzić bezpośrednio z systemu Comarch ERP XL – jako nowy klient otrzymasz darmowy roczny dostęp do konta iBard24 o pojemności 2 GB.

Zalety automatycznej kopii bezpieczeństwa:
• Nie musisz pamiętać o codziennym backupie – proces przebiega w tle, w wybranych przez Ciebie godzinach,
• Dane składowane są na bezpiecznych serwerach Comarch Data Center, co oznacza, że w sytuacji awaryjnej (kradzież komputera, powódź, wirusy), są zabezpieczone i możliwe do odzyskania poprzez dowolny komputer podłączony do Internetu,
• Całkowite zautomatyzowanie procesów backupu pozwala oszczędzić czas oraz wyeliminować błędy generowane podczas ingerencji człowieka w proces wykonywania kopii bezpieczeństwa.


Elektroniczna wymiana dokumentów

Wymiana elektronicznych dokumentów między firmami to sposób na usprawnienie i przyśpieszenie obsługi transakcji.

Comarch ERP XL współpracuje z wiodącą polską platformą do elektronicznej wymiany dokumentów Comarch EDI, która pozwala wysyłać i przyjmować wiele rodzajów dokumentów, jak np. zamówienia, faktury, w formie elektronicznej. W efekcie możliwa jest redukcja kosztów związanych z dokumentami w formie papierowej (wydruki, koszty wysyłki), a liczba błędów może być zredukowana do minimum, ponieważ błędy przetwarzania dokumentów lub zakłócenia w kanałach komunikacyjnych są eliminowane.


Comarch ERP XL w chmurze

Jeśli system informatyczny dla Twojej firmy kojarzy Ci się ze wsparciem w zakresie usprawnienia procesów biznesowych, ale niekoniecznie z zakupem serwerów, systemów operacyjnych czy baz danych, proponujemy ofertę Comarch ERP XL w tzw. modelu usługowym. Chmura Comarch to dwa podstawowe modele – wynajem systemu Comarch ERP XL, lub zakup systemu i hosting samej przestrzeni sprzętowo-programowej.

Comarch ERP XL online:

• Dostęp do pełnej gamy możliwości systemu Comarch ERP XL na zasadzie wynajmu,
• Stała, miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu zainstalowanego w serwerowniach Comarch Data Center,
• Brak jednorazowych kosztów inwestycyjnych (zakup licencji, serwerów i oprogramowania trzeciego),
• Pełne bezpieczeństwo danych dzięki mechanizmom zabezpieczeń Comarch Data Center,
• Dostęp do systemu z dowolnego miejsca z połączeniem do Internetu,
• Przeniesienie zadań związanych z utrzymaniem systemu oraz infrastrukturą sprzętowo-programową poza firmę,
• Brak konieczności okresowej modernizacji sprzętu.
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.